Ngôi chùa thờ "tướng, sĩ" tại núi Thơm

Chùa Hương Sơn nằm dưới chân núi Thơm, thuộc thôn Cảnh Vân xã Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Núi Thơm, tên chữ là Hương Sơn, chỉ là một hòn núi nhỏ nhưng nổi tiếng nhờ nằm cạnh sông Hà Thanh (một trong 3 con sông lớn ở tỉnh Bình Định) khiến cảnh trí rất hữu tình và nhất là nhờ có thủ lĩnh Cần Vương Tú tài Trần Hữu Trinh (1856-1910) đóng quân tại đây. Chùa do con ông tú Trinh là ông Tú tài Trần Trọng Giải (1884-1946) lập vào năm 1939.

Điều đặc biệt ở ngôi chùa này là trong điện thờ Phật, hậu điện thờ linh là tướng sĩ Cần vương núi Thơm. Trước chánh điện, giữa sân chùa có bức bình phong để hai đại tự rất lớn, mặt ngoài là chữ Trung mặt trong chữ Hiếu. Rõ ràng đây là bia kín đáo kỷ niệm tướng sĩ Cần vương tại núi Thơm đã nêu cao tấm gương Trung Với Nước Hiếu với Dân mà người dân ở địa phương này mãi mãi nhớ ơn.

Nói về cảnh chùa ông cử nhân Trần Đình Tân (1893-1979) là con út của cụ Tú Trinh viết: “Sơn thượng túng kỳ quan, tứ dã vân yên qui chỉ cố; Đình trung nhiêu nhã hứng, nhất hồ thiện địa nhập bình chương” Dịch nghĩa: Trên núi lắm kỳ quan/Bốn mặt khói mây về nơi ký ức /Giữa đình nhiều nhã hứng /Một bầu trời đất vào cõi văn chương.

Chùa nằm trên con đường tỉnh lộ chạy từ ngã ba Diêu Trì lên huyện miền núi Vân Canh, chùa và tấm gương trung hiếu của nghĩa sĩ Cần vương vẫn còn đây, chỉ buồn cho Núi Thơm bây giờ đã trờ thành nơi khai thác đá của các doanh nghiệp làm kính

(Có tham khảo Hương Sơn cố sự của Đặng Quí Địch)

Nguồn tin: http://danviet.vn/net-viet/ngoi-chua-tho-tuong-si-tai-nui-thom/20140605015247871p29c83.pic


Nội dung liên quan:
Nội dung mới hơn:
Nội dung khác: