Quảng Ngãi

Khách Sạn Hương Trà

Địa chỉ: 469 Quang Trung, Tp.Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3819156

Khách Sạn Hưng Vượng

Địa chỉ: 33 Đl Hùng Vương, Tp.Quảng Ngãi.

Loại: 2 sao

Điện thoại (055)3826794

Khách sạn Hùng Vương

Địa chỉ: 45 Đl Hùng Vương, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055) 3710477

Khách Sạn Hưng Hà

Địa chỉ: 495 Quang Trung, P.Nguyễn Nghiêm, Tp.Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3815772

Khách Sạn Hoàng Long

Địa chỉ: 77  Hùng Vương, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3713465

Khách Sạn Đồng LợiĐịa chỉ: 1 Đinh Tiên Hoàng, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại (055)3830556

Khách Sạn Đồng Khánh

Địa chỉ: 24 Bà Triệu, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3819555

Khách Sạn Đông Hưng

Địa chỉ: 497 Quang Trung, Tp.Quảng Ngãi.

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3821704

Khách Sạn Dl Cẩm Thành

Địa chỉ: 118 Lê Trung Đình, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Loại: 1 sao

Điện thoại (055)3822606

Khách Sạn Bình Minh

Địa chỉ: 275 Quang Trung, Tp.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Loại: 2 sao

Điện thoại: (055)3713222