Kon Tum

Khách sạn Ngân Hàng

Địa chỉ: 90 Trần Phú, Tx. Kon Tum

Loại: 1 sao

Tel: (84-60) 386 2853

Khách sạn Tây Nguyên

Địa chỉ: 53 Trần Hưng Đạo, Tx. Kon Tum

Loại: 1 sao

Tel: (84-60) 386 9484 - Fax: (84-60) 386 4484

Khách sạn Family

Địa chỉ: 55 Trần Hưng Đạo, Tx. Kon Tum

Loại: 1 sao

Tel: (84-60) 386 5748

Khách sạn Đức Bình

Địa chỉ: 122A Phan Đình Phùng, Tx. Kon Tum

Loại: 1 sao

Tel:(84-60) 386 2019 - Fax: (84-60)386 2777

Khách sạn Bi Bi

Địa chỉ: 274 Trần Hưng Đạo, Tx. Kon Tum

Loại: 1 sao

Tel: (84-60) 386 2777 - Fax: (84-60) 386 2763

Khách sạn Quang Trung

Địa chỉ: 168 Bà Triệu, Tx. Kon Tum

Loại: 2 sao

Tel: (84-60) 386 2249 - Fax: (84-60) 386 2763

Khách sạn Dakbla 1

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Tx. Kon Tum

Loại: 2 sao

Tel: (84-60) 386 3333/ 386 3334 - Fax: (84-60) 386 3336