Khách sạn Bình Dương

Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Tx. Thủ Dầu Một

Loại: 1 sao

Điện thoại: 3822 811 - Fax: 3848 101