Bình Dương

Khách sạn Sông Trà

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Phú Thọ, Tx. Thủ Dầu Một

Loại: 2 sao

Điện thoại: 3898 560 - 3837 160

Khu nghỉ dưỡng - Nhà Hàng Dìn Ký

Địa chỉ: 8/15 Ấp Đông, Quốc lộ 13, Thôn Vĩnh Phú, huyện Thuận An

Loại: 2 sao

Fax: 3785 197

Khách sạn Vũ Gia

Địa chỉ: 512 Quốc lộ 13, Tx. Thủ Dầu Một

Loại: 1 sao

Điện thoại: 3829 699 Fax: 3823 755

Khách sạn Hải Long

Địa chỉ: 54A Đại Lộ Bình Dương, huyện Thuận An.

Loại: 1 sao

Điện thoại: 3757 708

Khách sạn Bình Dương

Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Tx. Thủ Dầu Một

Loại: 1 sao

Điện thoại: 3822 811 - Fax: 3848 101

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: 15/12 Ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An

Loại: 3 sao

Điện thoại: 3743 553 - 3785 777 - Fax: 3757 348

Khách sạn Thắng Lợi

Địa chỉ: 121 Thích Quảng Đức, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Loại: 2 Sao.

Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: 11/16 Quốc Lộ 13, Ấp Đông, Xã Vĩnh Phú, H. Thuận An. Bình Dương.

Loại: 3 Sao.