Khách sạn Công Tử Bạc Liêu

Địa chỉ: 13 Điện Biên Phủ, P. 3, Thị xã Bạc Liêu. Bạc Liêu.


Nội dung khác: